Utwórz fakturę

KNOSS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KNOSS
PIN 31427162
TIN 2020376457
Numer VAT SK2020376457
Data utworzenia 06 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KNOSS
Plavecký Mikuláš 307
90635
Plavecký Mikuláš
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 166 276 €
Zysk 10 230 €
Kapitał własny 21 412 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421346538431
Telefon(y) kom. +421903221815
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 395,214
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 390,502
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 183,566
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 183,566
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,566
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,336
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,323
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 205,600
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,144
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 192,456
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,712
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,712
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 395,214
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,215
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 631
2. Inne fundusze (427, 42X) 631
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,715
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,715
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,230
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,936
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,021
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,021
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 14,434
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 14,434
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 301,610
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 251,241
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 251,241
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,816
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,154
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,853
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,946
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,600
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,871
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,063
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,063
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,166,285
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,166,276
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,162,983
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 442
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,851
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,148,150
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 640,935
D. Usług (účtová grupa 51) 345,797
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 158,141
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 115,642
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,554
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,945
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,732
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 442
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,103
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,126
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 176,251
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,271
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,271
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,262
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,864
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,634
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,634
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31427162 TIN: 2020376457 Numer VAT: SK2020376457
 • Zarejestrowana siedziba: KNOSS, Plavecký Mikuláš 307, 90635, Plavecký Mikuláš
 • Data utworzenia: 06 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35 06.01.1993
  Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35 06.01.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anton Nemec 3 319 € (50%) 372 Plavecký Mikuláš 906 35
  Ladislav Klima 3 319 € (50%) 373 Plavecký Mikuláš 906 35
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.2011Nové sidlo:
   307 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 06.01.1993
   Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 06.01.1993
   24.05.2011Zrušené sidlo:
   294 Plavecký Mikuláš 905 35
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Klima 155 Plavecký Mikuláš
   04.09.2002Nové sidlo:
   294 Plavecký Mikuláš 905 35
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákladná cestná doprava
   03.09.2002Zrušené sidlo:
   59 Plavecký Mikuláš 906 35
   09.12.1999Noví spoločníci:
   Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35
   Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Klima 155 Plavecký Mikuláš
   08.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   11.08.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   elektroinštalácie
   06.01.1993Nové obchodné meno:
   KNOSS s.r.o.
   Nové sidlo:
   59 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom
   maloobchod a veľkoobchod so spotrebným tovarom
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárstvo
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Noví spoločníci:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš