Utwórz fakturę

Izostaveko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Izostaveko
PIN 31427481
TIN 2020359726
Numer VAT SK2020359726
Data utworzenia 08 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Izostaveko
Grösslingová 73
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 025 €
Zysk -3 053 €
Kapitał 9 747 €
Kapitał własny -20 271 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255568168, 0905448263
Telefon(y) kom. +421905448263, +421905604051, 0905448263
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,251
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,150
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,909
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,879
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,879
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 30
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 59
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,182
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 101
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,251
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -325
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,572
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,572
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,053
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 508
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 508
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,068
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,120
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 90
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,842
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,306
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,025
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,306
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 719
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,918
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,690
D. Usług (účtová grupa 51) 2,715
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,011
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,399
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,051
4. Koszty społeczne (527, 528) 561
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 221
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 281
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,893
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,901
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 200
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 200
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -200
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,093
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,053
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016