Utwórz fakturę

H E L L A S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy H E L L A S
PIN 31427979
TIN 2020359660
Numer VAT SK2020359660
Data utworzenia 26 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H E L L A S
Osadná 2
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 60 075 €
Zysk -8 424 €
Kapitał 81 527 €
Kapitał własny -260 012 €
Dane kontaktowe
E-mail hellas@ba.telecom.sk
Telefon(y) 0336412380
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,346
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,346
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,246
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,848
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,380
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 592
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,639
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 77,194
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -256,956
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 8,914
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,569
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -267,642
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,436
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 334,150
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,454
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 318,172
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,421
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,128
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,472
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 278,151
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,272
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 252
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 60,075
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,355
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 55,779
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -59
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 66,459
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 6,013
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,631
C. Usług (účtová grupa 51) 13,257
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,966
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 575
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,004
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,013
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,384
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,233
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,040
M. Koszty oprocentowania (562) 1,554
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 486
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,040
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,424
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,424
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016