Utwórz fakturę

VaT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VaT
PIN 31428029
TIN 2020360485
Numer VAT SK2020360485
Data utworzenia 26 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VaT
Tehelná 6-8
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 148 331 €
Zysk -10 127 €
Kapitał 62 715 €
Kapitał własny -58 022 €
Dane kontaktowe
E-mail vatdoprava@gmail.com
Telefon(y) 0336403401
Telefon(y) kom. 0905277734, 0905277735
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,442
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,442
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,942
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,615
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 29,399
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,538
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,678
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 77,057
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,851
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 106,210
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -71,404
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,127
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,206
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,974
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 43,232
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,006
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 854
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,004
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 148,331
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 146,823
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,508
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 157,325
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 105,890
C. Usług (účtová grupa 51) 30,337
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,002
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,359
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,168
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,569
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,994
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,596
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 176
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 176
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -173
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,167
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31428029 TIN: 2020360485 Numer VAT: SK2020360485
 • Zarejestrowana siedziba: VaT, Tehelná 6-8, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01 14.05.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Matey Valiček 6 639 € (100%) Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Putra Nálepkova 11 Pezinok 902 01
   23.05.2012Noví spoločníci:
   Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.2012
   22.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Matej Valíček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   01.12.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   prípravné práce k realizácii stavby
   07.12.1998Nové obchodné meno:
   VaT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 6-8 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Matej Valíček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Putra Nálepkova 11 Pezinok 902 01
   06.12.1998Zrušené obchodné meno:
   V & T spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Putra Nalepková 11 Pezinok
   Jozef Stanček Moyzesova 32 Pezinok
   30.01.1995Nové sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   požičovňa osobných automobilov
   Noví spoločníci:
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Stanček Moyzesova 32 Pezinok
   29.01.1995Zrušené sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marian Tabara Fursterider str. 45 München SRN
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1993Nové obchodné meno:
   V & T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   autoopravárenské služby
   Noví spoločníci:
   Marian Tabara Fursterider str. 45 München SRN
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Putra Nalepková 11 Pezinok