Utwórz fakturę

CS - TIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CS - TIM
PIN 31428614
TIN 2020685931
Numer VAT SK2020685931
Data utworzenia 04 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CS - TIM
Novomeského ul. 38
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 49 102 €
Zysk -8 107 €
Kapitał 30 737 €
Kapitał własny 12 932 €
Dane kontaktowe
E-mail cstim@stonline.sk
Telefon(y) 0336411125
Nr(y) faksu 0336411125
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,958
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,319
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,675
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,432
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,430
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,430
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,243
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,220
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,023
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 964
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 964
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,958
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,322
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,154
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,435
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,435
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 5,573
2. Inne fundusze (427, 42X) 5,573
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,627
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,627
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,106
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,636
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 669
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 669
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,710
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 780
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 780
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,338
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,141
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 916
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,535
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,257
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,257
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 49,102
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 49,102
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,685
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,162
D. Usług (účtová grupa 51) 9,943
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,143
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,038
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,614
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,491
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 124
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 93
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,583
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,997
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 82
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 82
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,612
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 495
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 495
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015