Utwórz fakturę

Kovel - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Kovel
PIN 31429858
TIN 2021049899
Numer VAT SK2021049899
Data utworzenia 18 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kovel
Mierová 911
Závod
Financial information
Sprzedaż i dochody 350 €
Zysk -1 061 €
Kapitał 11 682 €
Kapitał własny 1 223 €
Dane kontaktowe
E-mail kovel1@stonline.sk
witryna internetowa http://www.kovel.sk
Telefon(y) +421347749901, +421347799170, +421347799171, +421347799177, +421347799180
Telefon(y) kom. +421905604419, +421905911912, +421907911921
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,422
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,422
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,416
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,950
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,422
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,362
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,362
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,061
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,845
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 350
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 350
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 350
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 360
D. Usług (účtová grupa 51) 360
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 91
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 91
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -91
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,061
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016