Utwórz fakturę

RUDAGRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RUDAGRO
PIN 31430201
TIN 2021049910
Numer VAT SK2021049910
Data utworzenia 25 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RUDAGRO
Veľké Leváre 1087
90873
Veľké Leváre
Financial information
Sprzedaż i dochody 235 258 €
Zysk -42 267 €
Kapitał 168 492 €
Kapitał własny 9 375 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,192
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,192
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,192
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,462
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 83,654
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,892
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,736
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,267
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 116,546
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 116,546
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 213
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 116,333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 235,258
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,225
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 221,033
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 276,711
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,304
C. Usług (účtová grupa 51) 180,131
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,069
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 213
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 70,994
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -41,453
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -180,210
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 814
M. Koszty oprocentowania (562) 548
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 266
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -814
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -42,267
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -42,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015