Utwórz fakturę

ZINA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZINA
PIN 31430881
TIN 2020359803
Numer VAT SK2020359803
Data utworzenia 11 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZINA
Mýtna 19
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 151 777 €
Zysk -5 205 €
Kapitał 195 812 €
Kapitał własny 55 767 €
Dane kontaktowe
E-mail economy.office1@gmail.com
Telefon(y) 0911858968
Telefon(y) kom. 0911858968
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 161,538
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,647
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,647
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 20,524
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,122
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 121,254
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 76,569
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 76,569
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,793
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,793
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,793
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,892
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,293
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,599
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,637
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,637
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 161,538
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,561
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 48,462
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 90,600
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,138
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,205
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,609
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 35
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 35
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 110,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -1,533
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,533
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109,058
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,504
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 885
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 458
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 202
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 368
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 149,457
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 151,777
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 147,232
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,225
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,320
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,755
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 80,010
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,539
D. Usług (účtová grupa 51) 12,669
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,126
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,605
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,580
4. Koszty społeczne (527, 528) 941
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,803
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,814
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,814
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,794
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,978
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,239
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 183
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 183
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 183
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 450
O. Walutowe straty (563) 146
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -267
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,245
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31430881 TIN: 2020359803 Numer VAT: SK2020359803
 • Zarejestrowana siedziba: ZINA, Mýtna 19, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 11 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 11.03.1993
  Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 11.03.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Imrich Nagy 3 320 € (50%) Mýtna 19 Pezinok 902 01
  Mgr. Zsuzsanna Nagy 3 320 € (50%) Mýtna 19 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.03.2012Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.03.1993
   Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.03.1993
   08.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Nagy
   Zuzana Nagyová
   21.01.2003Nové sidlo:
   Mýtna 19 Pezinok 902 01
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Za dráhou 11 Pezinok 902 01
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Imrich Nagy Za dráhou 11 Pezinok
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   ZINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvl. pov.
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Imrich Nagy Za dráhou 11 Pezinok
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy
   Zuzana Nagyová