Utwórz fakturę

MARBIL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARBIL
PIN 31431844
TIN 2020357339
Numer VAT SK2020357339
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARBIL
Jakubov 418
90063
Jakubov
Financial information
Sprzedaż i dochody 86 220 €
Zysk -22 160 €
Kapitał 132 208 €
Kapitał własny 3 623 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903411821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 87,905
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 87,905
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,769
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,316
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 26,383
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 734
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 130,221
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,538
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 31,310
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,253
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -59,580
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,160
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,759
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 778
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 131,384
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,037
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,969
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,769
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 111,609
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 86,220
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 84,256
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,931
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 107,089
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,281
C. Usług (účtová grupa 51) 1,419
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 52,332
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 932
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,751
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,931
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -20,869
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 40,556
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 331
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 331
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -331
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -21,200
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -22,160
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31431844 TIN: 2020357339 Numer VAT: SK2020357339
 • Zarejestrowana siedziba: MARBIL, Jakubov 418, 90063, Jakubov
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Emil Martinec 418 Jakubov 900 63 10.11.1998
  Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01 10.11.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Emil Martinec 3 320 € (50%) 418 Jakubov 900 63
  Vladimír Bilkovič 3 320 € (50%) Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Bilkovič
   Emil Martinec
   25.04.1994Nové predmety činnosti:
   podlahárske práce
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   MARBIL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   418 Jakubov 900 63
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   klampiarske práce
   obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
   sprostredkovanie obchodu
   maliarske práce a prípravné práce pre stavby
   Noví spoločníci:
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Bilkovič
   Emil Martinec