Utwórz fakturę

SARA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SARA SLOVAKIA
PIN 31432247
TIN 2020357350
Numer VAT SK2020357350
Data utworzenia 07 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SARA SLOVAKIA
Brnenská cesta 7
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 76 250 €
Zysk -4 410 €
Kapitał 23 809 €
Kapitał własny -310 486 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905319933
Telefon(y) kom. 0905319933
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,518
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,462
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 180
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,282
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,145
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,137
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 56
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,518
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -314,896
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 330,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 330,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -673,486
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -673,486
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,410
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,714
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 298
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 298
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 318,416
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 99,895
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,895
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 210,923
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 328
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 185
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,900
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 700
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 76,250
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 73,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,031
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,103
D. Usług (účtová grupa 51) 48,179
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,195
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,562
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,606
4. Koszty społeczne (527, 528) 27
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 275
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,279
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,219
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,718
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 224
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 223
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,893
O. Walutowe straty (563) 11,477
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 416
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,669
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,450
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,410
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31432247 TIN: 2020357350 Numer VAT: SK2020357350
 • Zarejestrowana siedziba: SARA SLOVAKIA, Brnenská cesta 7, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 07 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava 17.10.1997
  Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04 20.07.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jaroslav Sýkora 305 901 € (92.7%) Odbojárov 4 Bratislava
  Pavlína Sýkorová 21 908 € (6.6%) Matúšova 11 Bratislava 811 04
  Emil Sisak 2 191 € (0.7%) Urdorf 8902 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   13.05.2008Nové sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   12.05.2008Zrušené sidlo:
   Kukučínova ulica 2498/96 Malacky 901 01
   28.07.2006Noví spoločníci:
   Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.07.2006
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   27.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   30.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.07.2002Nové obchodné meno:
   SARA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   24.07.2002Zrušené obchodné meno:
   LE CYGNE SPORTIF SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif group, a.s. IČO: 61 860 042 Závišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   08.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Lorencovičová Zámocká 925/5 Malacky
   17.10.1997Nové sidlo:
   Kukučínova ulica 2498/96 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Le cygne sportif group, a.s. IČO: 61 860 042 Závišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Daniela Lorencovičová Zámocká 925/5 Malacky
   16.10.1997Zrušené sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   27.11.1995Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   26.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   03.07.1995Noví spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   02.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   12.08.1994Noví spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   11.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Alexander Seidl Nordendstrasse 65 Frankfurt SRN
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   LE CYGNE SPORTIF SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Alexander Seidl Nordendstrasse 65 Frankfurt SRN
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava