Utwórz fakturę

SENIMPEX EXPORT-IMPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SENIMPEX EXPORT-IMPORT
PIN 31432361
TIN 2020362223
Numer VAT SK2020362223
Data utworzenia 08 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SENIMPEX EXPORT-IMPORT
Letná 26
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 678 €
Zysk -3 175 €
Kapitał 1 097 479 €
Kapitał własny 19 252 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263836460, 0908586573
Telefon(y) kom. +421903756856, 0903756856, 0908586573
Nr(y) faksu 0263836460
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,085,689
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,085,689
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,407
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,597
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,381
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,088,286
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,076
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 11,948
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,175
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,072,210
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 451,210
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73,410
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 222
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 377,578
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 621,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 678
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 670
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,777
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,080
C. Usług (účtová grupa 51) 935
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 264
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 498
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,099
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,345
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 76
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -76
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,175
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,175
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015