Utwórz fakturę

L. U. CH. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy L. U. CH.
PIN 31432409
TIN 2020359836
Numer VAT SK2020359836
Data utworzenia 01 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L. U. CH.
Šenkvická 14/A
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 081 119 €
Zysk 8 938 €
Dane kontaktowe
E-mail luch@luch.sk
Telefon(y) 0336402285, 0336402626, 0336402814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 323,937
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 285,752
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,807
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,807
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 282,945
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,153
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 215,948
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 63,844
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,220
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,861
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,861
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,606
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,480
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,480
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,741
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 385
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,753
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,996
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,757
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,965
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,965
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 323,937
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,202
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,662
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,662
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,938
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 279,735
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 62,399
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,455
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 59,944
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 114,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 103,336
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 79,188
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,188
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,886
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,064
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,095
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,966
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 137
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,077,281
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,081,119
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,062,718
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,562
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,089
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,053,119
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,822,699
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,390
D. Usług (účtová grupa 51) 39,800
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 101,222
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 72,383
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,114
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,725
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,836
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,506
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,506
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 467
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,199
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,000
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 169,391
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,080
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,690
2. Pozostałe koszty (562A) 9,690
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,390
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,080
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,920
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,982
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,982
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,938
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31432409 TIN: 2020359836 Numer VAT: SK2020359836
 • Zarejestrowana siedziba: L. U. CH., Šenkvická 14/A, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 13.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Radoslav Laky 6 772 € (100%) L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2011Noví spoločníci:
   Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   31.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   22.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 13.06.2009
   21.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   06.05.2006Nové sidlo:
   Šenkvická 14/A Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   05.05.2006Zrušené sidlo:
   Š. Polkorába 8 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka
   Peter Laky
   Ing. Jaroslav Urblík
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   30.01.1998Nové sidlo:
   Š. Polkorába 8 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - v odbore stavebníctvo
   výkon stavebného dozoru
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.01.1998Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 40 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1994Nové sidlo:
   Hrnčiarska 40 Pezinok 902 01
   26.05.1994Zrušené sidlo:
   Šenkvická 3 Pezinok 902 01
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   L. U. CH. spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 3 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž. zvl. povolenie
   stavebná a údržbárska činnosť v odbore pozemného staviteľsva
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Chanečka
   Peter Laky
   Ing. Jaroslav Urblík