Utwórz fakturę

SALFORD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SALFORD
PIN 31432565
TIN 2020359814
Numer VAT SK2020359814
Data utworzenia 07 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SALFORD
Štefánikova 37
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 351 352 €
Zysk -65 022 €
Kapitał 2 018 914 €
Kapitał własny 1 763 357 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911776289
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 -59,676
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 -175,388
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) -142,000
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -142,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) -33,388
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -36,552
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,164
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 116,858
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,700
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,700
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,518
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,017
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,017
2. Wartość netto kontraktu (316A) 13,009
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,488
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,640
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -116
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73,756
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -1,146
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) -1,146
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 -59,676
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,022
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -65,022
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,346
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -10,842
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) -9,244
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -1,598
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,378
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,365
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,365
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -4,895
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,891
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -1,190
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) -1,190
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 337,394
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 351,352
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,017
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 338,386
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 191
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 758
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,681
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,854
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,228
D. Usług (účtová grupa 51) 231,514
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,539
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,815
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,622
4. Koszty społeczne (527, 528) 102
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 934
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 178,552
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 178,552
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -127,329
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 76,807
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,596
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 51
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 51
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 67,545
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,319
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,312
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 63,277
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -64,052
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 970
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 970
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -65,022
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31432565 TIN: 2020359814 Numer VAT: SK2020359814
 • Zarejestrowana siedziba: SALFORD, Štefánikova 37, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 07 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01 10.12.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Radko Voda 100 000 € (100%) Bratislavská 23 Modra 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Svinošice 130 Blansko 679 22 Česká republika
   29.12.2011Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
   28.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno 602 00 Česká republika
   11.11.2009Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   10.11.2009Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   24.06.2005Nové sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01
   Pavel Kubín Svinošice 130 Blansko 679 22 Česká republika
   23.06.2005Zrušené sidlo:
   Dolná 61 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   08.10.2004Nové obchodné meno:
   SALFORD, s.r.o
   07.10.2004Zrušené obchodné meno:
   OLYMPO Bratislava spol. s r. o.
   29.05.2003Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poskytovanie leasingu na stroje a zariadenia
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   28.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   17.09.2002Noví spoločníci:
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno 602 00 Česká republika
   16.09.2002Zrušeny spoločníci:
   UNIVERSAL SECURITY TRADING LTD. Tropic Isle Building P.O.Box 438, Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Petr Smysl Durichova 24 Přerov 750 02 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   10.12.1996Noví spoločníci:
   UNIVERSAL SECURITY TRADING LTD. Tropic Isle Building P.O.Box 438, Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Petr Smysl Durichova 24 Přerov 750 02 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01
   09.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   OLYMPO Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dolná 61 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika