Utwórz fakturę

LAZARUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LAZARUS
PIN 31433928
TIN 2020362179
Numer VAT SK2020362179
Data utworzenia 20 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LAZARUS
Moyzesova 16
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 95 398 €
Zysk -117 €
Dane kontaktowe
E-mail tilnak@lazarus.sk
witryna internetowa http://www.lazarus.sk/
Telefon(y) +421336404681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,444
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,607
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,607
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,607
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,208
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,655
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 21,655
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,036
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,036
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,036
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,517
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,453
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,064
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 629
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 629
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,444
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,683
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 44,461
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,407
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -946
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -117
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,761
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,761
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 385
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 385
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,376
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 94,886
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 95,398
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 83,613
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,273
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,459
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 78,447
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,377
D. Usług (účtová grupa 51) 3,249
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 587
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,758
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,758
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 939
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,813
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 97
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -96
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 843
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -117
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015