Utwórz fakturę

ANKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANKA
PIN 31434720
TIN 2020357361
Numer VAT SK2020357361
Data utworzenia 28 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANKA
Marianska 6
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 133 446 €
Zysk 7 976 €
Dane kontaktowe
E-mail anka.sro@stonline.sk
witryna internetowa http://www.ankasro.com;http://www.eurofluid.com
Telefon(y) +421265935490
Telefon(y) kom. +421905935490
Nr(y) faksu 0265935490
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 71,937
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,672
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,236
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,236
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,938
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,938
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,938
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,498
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,368
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,130
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 265
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 265
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 71,937
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,834
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 316
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 316
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 46,244
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 56,242
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,998
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,976
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,103
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 384
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 384
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,516
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 942
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 942
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,072
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,004
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,498
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,203
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,203
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 133,136
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 133,446
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 91,267
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,869
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,909
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 87,960
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,535
D. Usług (účtová grupa 51) 13,466
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,483
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,950
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,746
4. Koszty społeczne (527, 528) 787
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 465
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,537
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,175
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 316
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 305
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -312
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,225
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,249
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,249
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,976
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015