Utwórz fakturę

UNIVERSA LB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIVERSA LB
PIN 31434789
TIN 2020660741
Numer VAT SK2020660741
Data utworzenia 08 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIVERSA LB
Štúrova 104
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 77 434 €
Zysk 2 496 €
Kapitał 18 290 €
Kapitał własny -2 001 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336413002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,536
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,536
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,536
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,487
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,190
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 638
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,244
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 41,023
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 495
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,586
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,227
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,496
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,528
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 40,528
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,780
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,366
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,382
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 77,434
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 76,634
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 73,473
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,732
C. Usług (účtová grupa 51) 15,967
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 532
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,242
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,961
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,935
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 24
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 23
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 529
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 529
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -505
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,456
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31434789 TIN: 2020660741 Numer VAT: SK2020660741
 • Zarejestrowana siedziba: UNIVERSA LB, Štúrova 104, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 08 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Brimich konateľ Štúrova 104 Modra 900 01 21.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Brimich 6 640 € (100%) Štúrova 104 Modra 900 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.09.2013Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   22.08.2013Nové obchodné meno:
   UNIVERSA LB s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   21.08.2013Zrušené obchodné meno:
   UNIVERSA L R B, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov,na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   servis a opravy automobilov, montáž automobilových doplnkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenosti sídliskových celkov /
   dodávka, montáž technologických zariadení budov / zdravotech. kúrenie/
   vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej mechanizácie
   montáž a servis kancelárskej techniky
   montáž a uvedenie do prevádzky plynových kotlov
   montáž a uvedenie do prevádzky elektrických kotlov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Riman - konateľ Dukelská 45 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   02.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich - konateľ Štúrova 104 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   Ing. Ľuboš Riman - konateľ Dukelská 45 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   01.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   28.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Štúrova 104 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   15.04.1996Nové sidlo:
   Štúrova 104 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej mechanizácie
   montáž a servis kancelárskej techniky
   montáž a uvedenie do prevádzky plynových kotlov
   montáž a uvedenie do prevádzky elektrických kotlov
   14.04.1996Zrušené sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   04.02.1994Nové obchodné meno:
   UNIVERSA L R B, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   03.02.1994Zrušené obchodné meno:
   FALCO - VOX, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   FALCO - VOX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov,na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   servis a opravy automobilov, montáž automobilových doplnkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenosti sídliskových celkov /
   dodávka, montáž technologických zariadení budov / zdravotech. kúrenie/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra