Utwórz fakturę

BARO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BARO
PIN 31435483
TIN 2020357570
Numer VAT SK2020357570
Data utworzenia 07 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BARO
Devínska cesta 28/859
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 456 777 €
Zysk 69 536 €
Kapitał 233 518 €
Kapitał własny 23 989 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244250368
Nr(y) faksu 0244250368
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,177
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,177
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,177
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 201,788
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 138,655
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,515
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 204,965
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,771
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,250
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,250
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,188
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 69,536
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,194
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 104,574
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,940
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,340
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,259
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,035
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 456,777
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 442,278
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,499
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 384,223
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 146,852
C. Usług (účtová grupa 51) 100,883
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 116,680
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,165
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,883
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,446
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,903
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,411
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 72,554
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 194,543
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 540
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 539
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 474
N. Walutowe straty (563) 17
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 457
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 66
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 72,620
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,084
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 69,536
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015