Utwórz fakturę

CORPOREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CORPOREX
PIN 31435891
TIN 2020360056
Numer VAT SK2020360056
Data utworzenia 05 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CORPOREX
Bratislavská 9
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 160 992 €
Zysk -13 314 €
Kapitał 215 521 €
Kapitał własny 64 728 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245901322
Telefon(y) kom. +421905706820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 217,899
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 87,006
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 87,006
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,963
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,377
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,139
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 41,527
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,511
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,321
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 317
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 10,362
3. Produkty (123) - /194/ 4,642
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 72,752
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,509
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,509
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,243
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,438
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 672
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,766
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39,382
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 566
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 38,816
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 217,899
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 78,800
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,366
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 718
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,084
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,314
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 156,654
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,630
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,630
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 114,847
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 82,884
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,884
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 653
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 810
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 177
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 177
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,822
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 225
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,284
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 313
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 163,026
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 160,992
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 75,502
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,908
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,994
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 69,576
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,904
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85,802
D. Usług (účtová grupa 51) 41,495
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,904
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,421
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,414
4. Koszty społeczne (527, 528) 69
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,704
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,610
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,610
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,912
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -35,881
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 39
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,442
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,019
2. Pozostałe koszty (562A) 1,019
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,423
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,402
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,314
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,314
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31435891 TIN: 2020360056 Numer VAT: SK2020360056
 • Zarejestrowana siedziba: CORPOREX, Bratislavská 9, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 05 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec 01.02.1999
  Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec 01.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Agárdi 3 319 € (50%) Bratislavská 9 Senec
  Mária Agárdiová 3 319 € (50%) Bratislavská 9 Senec
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   03.09.1996Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná výroba a živočíšna výroba
   predaj a nákup produktov rastlinnej a živočíšnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
   20.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   19.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   05.05.1993Nové obchodné meno:
   CORPOREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 9 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec