Utwórz fakturę

ALTIJA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALTIJA
PIN 31436021
TIN 2020362278
Numer VAT SK2020362278
Data utworzenia 14 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALTIJA
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Sprzedaż i dochody 410 919 €
Zysk 3 871 €
Kapitał 37 140 €
Kapitał własny 13 014 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245646019, +421245901220, +421245901425
Telefon(y) kom. +421905615707, +421910615707
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,217
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,180
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,180
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,060
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,156
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,964
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,610
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,899
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,216
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,683
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 907
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 541
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,804
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 621
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,183
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 427
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 198
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 229
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,217
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,884
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,327
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,047
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,047
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,871
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,333
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 776
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 776
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,207
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,584
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,584
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 308
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 347
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 350
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 350
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 411,581
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 410,919
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 407,948
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,971
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,252
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 362,299
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,207
D. Usług (účtová grupa 51) 24,104
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,750
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,235
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,490
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,248
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,989
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,989
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,667
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,338
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 662
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 662
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,042
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 443
2. Pozostałe koszty (562A) 443
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 599
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -380
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,287
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,416
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,416
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31436021 TIN: 2020362278 Numer VAT: SK2020362278
 • Zarejestrowana siedziba: ALTIJA, 90050, Kráľová pri Senci
 • Data utworzenia: 14 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01 29.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Balog 6 639 € (100%) Mýtna 30 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.11.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   skladovanie
   prevádzkovanie výdajne stravy
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   donášková služba
   11.02.2005Nové sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 900 50
   10.02.2005Zrušené sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 925 24
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   21.08.1995Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   20.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Balog
   Alexander Lipka
   23.12.1994Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Alexander Lipka Jánošíkova 17 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Šmogrovič - predseda spoločnosti
   14.05.1993Nové obchodné meno:
   ALTIJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Alexander Lipka Jánošíkova 17 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Balog
   Alexander Lipka
   Tibor Šmogrovič - predseda spoločnosti