Utwórz fakturę

PROELP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROELP
PIN 31436196
TIN 2020357438
Numer VAT SK2020357438
Data utworzenia 11 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROELP
Budatínska 3
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 60 905 €
Zysk 13 544 €
Kapitał 59 137 €
Kapitał własny 22 026 €
Dane kontaktowe
E-mail proelp@zoznam.sk
Telefon(y) 0903425931, 0903
Telefon(y) kom. +421903425931, 0903425931, 0903
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 67,437
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,594
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,594
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,594
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,293
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,281
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,563
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,563
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,651
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 67
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,012
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36,704
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 308
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 550
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 550
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 67,437
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,570
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 707
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 707
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,679
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,679
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,544
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,867
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 491
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 491
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,376
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,730
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 464
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 292
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,848
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 60,905
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 60,905
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,905
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,034
D. Usług (účtová grupa 51) 1,321
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,611
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,071
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,857
4. Koszty społeczne (527, 528) 683
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 218
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 573
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 573
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 630
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,518
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 57,550
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 133
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -133
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,385
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,841
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,841
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31436196 TIN: 2020357438 Numer VAT: SK2020357438
 • Zarejestrowana siedziba: PROELP, Budatínska 3, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava 31.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Pfliegler 6 640 € (100%) Budatínska 3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2012Nové sidlo:
   Budatínska 3 Bratislava 851 01
   31.12.2011Zrušené sidlo:
   Bezručova 16 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Čúchorová Šuty 6 Bratislava 831 07
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Čúchorová Šuty 6 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Brezovský Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava Skončenie funkcie: 19.03.2004
   31.03.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Brezovský Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava Skončenie funkcie: 19.03.2004
   30.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Brezovksý Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   PROELP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bezručova 16 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja
   montáž slaboprúdových zariadení
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu
   Noví spoločníci:
   Vladimír Brezovksý Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava