Utwórz fakturę

PRO-ZUMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRO-ZUMA
PIN 31436790
TIN 2020359880
Numer VAT SK2020359880
Data utworzenia 28 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO-ZUMA
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 343 135 €
Zysk 6 886 €
Kapitał 298 023 €
Kapitał własny 121 058 €
Dane kontaktowe
E-mail prozuma@ba.telecom.sk
witryna internetowa http://www.prozuma.sk
Telefon(y) +421336412605, +421336413555
Nr(y) faksu 0336400881
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 277,076
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 221,846
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 221,846
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 221,846
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 53,965
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 39,002
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,002
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,002
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,963
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,082
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 881
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,265
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,265
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 277,076
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,944
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 113,754
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 113,754
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,886
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,640
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,202
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,202
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 56,794
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,409
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,216
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,216
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,867
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,243
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,002
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,081
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,435
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,435
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 800
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 492
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 342,206
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 343,135
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 342,206
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 929
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 331,933
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,814
D. Usług (účtová grupa 51) 74,761
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 218,737
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 160,686
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,668
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,383
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,315
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,460
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,460
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 928
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,202
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 250,631
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,061
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,767
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,767
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 294
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,061
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,141
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,255
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,255
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,886
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31436790 TIN: 2020359880 Numer VAT: SK2020359880
 • Zarejestrowana siedziba: PRO-ZUMA, Mladoboleslavská 1/4880, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 28 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01 27.05.1998
  Zuzana Tichá Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01 06.12.2002
  Janette Chovancová L. Novomeského 48 Pezinok 902 01 12.10.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Chovanec 3 320 € (50%) Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
  Martin Chovanec 3 320 € (50%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   24.07.2013Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   21.03.2009Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   20.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   11.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   upratovacie a čistiace práce
   30.10.2007Nové sidlo:
   Mladoboleslavská 1/4880 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Janette Chovancová L. Novomeského 48 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 12.10.2007
   29.10.2007Zrušené sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Družstevná 11 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   06.12.2002Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   05.12.2002Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 802 15
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   27.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Družstevná 11 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová ml. Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   16.03.1995Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 802 15
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Bokesova 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   PRO-ZUMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bokesova 18 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tov. na kt. zákon vyžaduje zvl. povolenie
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Zuzana Chovancová ml. Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok