Utwórz fakturę

KVÁLMONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KVÁLMONT
PIN 31437249
TIN 2020372937
Numer VAT SK2020372937
Data utworzenia 24 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KVÁLMONT
Lichnerova 38
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 419 154 €
Zysk 44 332 €
Kapitał 107 964 €
Kapitał własny 63 609 €
Dane kontaktowe
E-mail kvalmont@kvalmont.sk
Telefon(y) 0245915070
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 107,414
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 107,414
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 58,484
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,760
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,131
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,920
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 147,174
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 105,355
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 136,959
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 136,959
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 16,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,430
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -94,366
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,332
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,819
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,318
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 39,501
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,523
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,793
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,185
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 419,154
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 418,025
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 712
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 369,966
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 132,345
C. Usług (účtová grupa 51) 148,171
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 57,031
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,344
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 25,334
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,741
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 49,188
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 137,509
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,898
M. Koszty oprocentowania (562) 1,013
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,885
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,896
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 45,292
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 44,332
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31437249 TIN: 2020372937 Numer VAT: SK2020372937
 • Zarejestrowana siedziba: KVÁLMONT, Lichnerova 38, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 24 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01 24.05.1993
  Vojtech Derzsi 224 Rohovce 24.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tibor Kvál 113 889 € (83.2%) Kollárova 1/2133 Senec 903 01
  Vojtech Derzsi 23 070 € (16.8%) 224 Rohovce
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2006Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.05.1993
   29.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Kvál 118 Boldog
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Kvál 118 Boldog
   24.07.2001Nové sidlo:
   Lichnerova 38 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   23.07.2001Zrušené sidlo:
   Nám 1. mája 1 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   24.11.1999Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   23.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   14.07.1997Nové sidlo:
   Nám 1. mája 1 Senec 903 01
   13.07.1997Zrušené sidlo:
   Boldog 118 Boldog 925 26
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   KVÁLMONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Boldog 118 Boldog 925 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maliarstvo
   stolárstvo - stolárskomontážne práce
   nákup,predaj a sprostredkovanie predaja:
   dreva,balených potravín, textilu,obuvi, nábytku
   drogériového tovaru, stavebného a hutného materiálu
   motorových vozidiel a výrobkov z dreva
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog