Utwórz fakturę

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA
PIN 31437443
TIN 2020362949
Numer VAT SK2020362949
Data utworzenia 07 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA
Tomášikova 10/F
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 157 422 €
Zysk -25 079 €
Kapitał 84 591 €
Kapitał własny 21 379 €
Dane kontaktowe
E-mail ekotox@stonline.sk
witryna internetowa http://www.ekotox.sk
Telefon(y) +421245943712, +421245943721, +421245943723, +421245943722, +421245945223
Nr(y) faksu 0245943712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 53,239
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 905
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 905
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 905
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,282
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,825
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,711
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,711
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 26,752
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 362
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,457
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,457
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,052
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,052
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 53,239
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,900
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,900
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,734
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 790
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 790
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,955
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 124,622
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -109,667
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,079
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,939
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 6,875
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,758
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,973
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,973
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,569
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,616
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,971
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,629
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,004
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,004
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,284
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 156,785
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 157,422
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 156,785
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 637
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 179,014
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,266
D. Usług (účtová grupa 51) 65,868
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 102,082
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 73,984
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,428
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,670
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 629
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,169
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,592
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 82,651
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,541
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,043
2. Pozostałe koszty (562A) 2,043
O. Walutowe straty (563) 67
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 431
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,527
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,119
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,079
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31437443 TIN: 2020362949 Numer VAT: SK2020362949
 • Zarejestrowana siedziba: EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, Tomášikova 10/F, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PaedDr. Martin Murín Miletičova 578/46 Bratislava 821 08 20.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PaedDr. Martin Murín 7 900 € (100%) Miletičova 578/46 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.02.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   05.02.2010Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   20.01.2010Noví spoločníci:
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Martin Murín Miletičova 578/46 Bratislava 821 08
   19.01.2010Zrušeny spoločníci:
   COMERON SPS, spol. s r.o. IČO: 35 847 808 Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Bryksova 762/44 Praha 9, Černý Most Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   24.07.2003Noví spoločníci:
   COMERON SPS, spol. s r.o. IČO: 35 847 808 Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Bryksova 762/44 Praha 9, Černý Most Česká republika
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   COMERON spol. s r.o. IČO: 30 776 414 Učiteľská 15 Bratislava
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Iveta Puššová Lenárdová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   27.08.1999Nové predmety činnosti:
   chov akvarijných rybičiek
   chov laboratórnych zvierat
   vydavateľská činnosť - rozširovanie periodických a neperiodickývh publikácií
   Noví spoločníci:
   COMERON spol. s r.o. IČO: 30 776 414 Učiteľská 15 Bratislava
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Iveta Puššová Lenárdová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Adriana Pozdechová Slatinská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   18.08.1993Noví spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Adriana Pozdechová Slatinská 2 Bratislava
   17.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   07.06.1993Nové obchodné meno:
   EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti vplyvu chemikálií na prostredie;
   poskytovanie software-predaj a vývoj;
   sprostredkovanie, kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   organizácia kurzov, seminárov a školení v oblasti ochrany životného prostredia;
   služby-rozbory chemických látok;
   Noví spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava