Utwórz fakturę

PHARMINOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PHARMINOVA
PIN 31437451
TIN 2020362333
Data utworzenia 24 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PHARMINOVA
Štúrova 55
92001
Hlohovec
Financial information
Zysk -39 588 €
Kapitał 600 395 €
Kapitał własny -52 240 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 560,938
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 557,443
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,495
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,197
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,480
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,653
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 566,135
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -91,828
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,967
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,255
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -62,462
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,588
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 657,963
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,237
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,757
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 653,726
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 39,024
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,674
C. Usług (účtová grupa 51) 911
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 317
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 32,791
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,331
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -39,024
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,585
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 84
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -84
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -39,108
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -39,588
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4251624.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31437451 TIN: 2020362333
 • Zarejestrowana siedziba: PHARMINOVA, Štúrova 55, 92001, Hlohovec
 • Data utworzenia: 24 maj 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2006Nové sidlo:
   Štúrova 55 Hlohovec 920 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daša Vargová Veterná 12/2211 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 13.10.2006
   02.11.2006Zrušené sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Kinčešová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   30.09.2006Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Kinčešová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Paučová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   20.06.2006Noví spoločníci:
   Daša Vargová Veterná 12 Hlohovec 920 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Paučová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   Daša Vargová Veterná 12 Hlohovec 920 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok Vznik funkcie: 24.05.1993
   01.03.2005Noví spoločníci:
   Daša Vargová Veterná 12 Hlohovec 920 01
   28.02.2005Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   29.07.2003Nové obchodné meno:
   PHARMINOVA, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok Vznik funkcie: 24.05.1993
   28.07.2003Zrušené obchodné meno:
   PHARMINOVA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok
   29.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok
   28.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   08.12.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   19.01.1995Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   27.04.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   26.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   PHARMINOVA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj liečiv, liekov a podporných prípravkov
   chemický a biotechnologický výskum a výroba
   výroba kozmetických prípravkov
   obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž. zvl. povolenie
   služby a poradenstvo v oblasti chémie a farmácie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok