Utwórz fakturę

I.Svätojurská, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I.Svätojurská, akciová
PIN 31437567
TIN 2020359891
Numer VAT SK2020359891
Data utworzenia 10 czerwiec 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba I.Svätojurská, akciová
Na pažiti 4E
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 417 132 €
Zysk 1 925 €
Kapitał 412 327 €
Kapitał własny 339 533 €
Dane kontaktowe
E-mail svatojurska@svatyjur.sk
Telefon(y) 0244971888, 0238100521, 0244970565
Telefon(y) kom. 0911334088
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 398,211
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 318,322
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 318,322
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,689
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 264,480
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,153
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 78,503
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,087
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,163
3. Produkty (123) - /194/ 924
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,892
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,706
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,706
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,186
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,524
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,523
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,001
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,386
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,386
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 398,211
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,393
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 290,126
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 290,126
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 26,316
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 26,316
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,026
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 88,736
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,710
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,925
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,587
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,335
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 48
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,287
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,360
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,024
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,024
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,405
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,560
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,323
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,892
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,892
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 231
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 231
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 403,130
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 417,132
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,229
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 317,630
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 79,271
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,464
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,133
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 414,099
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,118
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,082
D. Usług (účtová grupa 51) 134,175
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 180,593
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 128,306
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 43,930
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,357
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,642
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,327
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,327
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,162
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,033
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 212,291
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 148
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 147
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -148
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,885
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31437567 TIN: 2020359891 Numer VAT: SK2020359891
 • Zarejestrowana siedziba: I.Svätojurská, akciová, Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marián Grančič predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Jozef Kozmon člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Marián Fraňo člen Krajinská cesta 15 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Ladislav Macháček člen Pezinská 48 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Ján Kročka člen Pezinská 37 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda predstavenstva Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Jozef Kozmon - člen predstavenstva Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Marián Fraňo - člen predstavenstva Krajinská cesta 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Ladislav Macháček - člen predstavenstva Pezinská 48 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Ján Kročka - člen predstavenstva Pezinská 37 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   26.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Jozef Kozmon - člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Marián Fraňo Krajinská cesta 15 Svätý Júr 900 21 Vznik funkcie: 29.05.2014
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   12.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Marián Fraňo Krajinská cesta 15 Svätý Júr 900 21 Vznik funkcie: 29.05.2014
   11.06.2014Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   10.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Jozef Kozmon - člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   09.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 02.05.2007
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Pavel Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   08.06.2010Nové sidlo:
   Na pažiti 4E Svätý Jur 900 21
   Nové predmety činnosti:
   ekologické služby - udržiavacie a čistiace práce
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia
   07.06.2010Zrušené sidlo:
   Prostredná 29 Svätý Jur 900 21
   06.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   05.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   22.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 02.05.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   21.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - člen Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   26.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - člen Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Pavol Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   25.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 30 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   RNDr. Peter Jurčovič Gaštanová 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   10.12.2003Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   zemné práce
   obstarávanie služieb spojených s bývaním
   čistiace a upratovacie práce, zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 30 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   RNDr. Peter Jurčovič Gaštanová 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   09.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   zemné práce
   sprostredkovanie služieb spojené s bývaním
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
   zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   11.01.2000Nové predmety činnosti:
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
   zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   10.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   zemné práce
   sprostredkovanie služieb spojené s bývaním
   25.04.1997Nové obchodné meno:
   I.Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   24.04.1997Zrušené obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   13.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Achberger , CSc. Vinice-Zuby 927 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Stanislav Fronc Kollárova 11 Svätý Jur
   Ing. Kamil Kyselica Štúrova 28 Svätý Jur
   Jozef Macharík Družstevná 19 Svätý Jur
   Ing. Ján Srna Dukelská 8 Svätý Jur
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Prostredná 29 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Silvester Achberger , CSc. Vinice-Zuby 927 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Stanislav Fronc Kollárova 11 Svätý Jur
   Ing. Kamil Kyselica Štúrova 28 Svätý Jur
   Jozef Macharík Družstevná 19 Svätý Jur
   Ing. Ján Srna Dukelská 8 Svätý Jur