Utwórz fakturę

ZELENÝ MLYN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZELENÝ MLYN
PIN 31439322
TIN 2020360210
Numer VAT SK2020360210
Data utworzenia 22 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZELENÝ MLYN
Holubyho 28
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 488 298 €
Zysk 8 356 €
Kapitał 2 556 701 €
Kapitał własny 656 991 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,230,614
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,713,174
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,707,198
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,682,626
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,461
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 18,111
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,976
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,976
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 514,040
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 513,784
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 411,209
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 411,209
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 102,575
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 256
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 255
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,400
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,230,614
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 665,346
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 884,565
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 884,565
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -150,000
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -150,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -84,879
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 315,033
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -399,912
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,356
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,521
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 664,445
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 573,434
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 573,434
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 91,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 854,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,969
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 609
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 393
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,609
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,358
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 544
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 544
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,883
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,747
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 2,979
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 8,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 488,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 488,298
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 488,298
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 427,233
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,994
D. Usług (účtová grupa 51) 239,841
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,665
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,665
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,402
4. Koszty społeczne (527, 528) 598
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,824
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 161,609
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 161,609
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 61,065
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 245,463
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50,274
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 49,715
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 49,715
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 559
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -50,265
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,800
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,444
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,444
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,356
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31439322 TIN: 2020360210 Numer VAT: SK2020360210
 • Zarejestrowana siedziba: ZELENÝ MLYN, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 22 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 29.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Karol Hamala 5 312 € (80%) Dostojevského 19 Bratislava
  Anglo-Imports, s.r.o. 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.12.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Anglo-Imports, s.r.o. Holubyho 28 Pezinok 902 01
   07.12.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   29.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   20.08.1997Noví spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   19.08.1997Zrušeny spoločníci:
   ZELENÝ - MLÝN, spol. s r.o. Národní třída 40/36 Praha Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na pískach 35 Praha 6 Česká republika
   22.06.1993Nové obchodné meno:
   ZELENÝ MLYN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   ZELENÝ - MLÝN, spol. s r.o. Národní třída 40/36 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na pískach 35 Praha 6 Česká republika