Utwórz fakturę

KOVOMA, „“ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy KOVOMA, „“
Stan W likwidacji
PIN 31439632
TIN 2020380164
Data utworzenia 06 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOVOMA, „“
90875
Studienka
Financial information
Zysk -1 662 €
Kapitał 20 091 €
Kapitał własny 20 071 €
Dane kontaktowe
E-mail jan.slosar@post.sk
Telefon(y) 0905208 772
Telefon(y) kom. 0905208 772
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,327
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,327
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,499
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,499
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,499
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,828
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,664
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,164
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,327
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,666
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,666
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,662
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 20
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 20
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 489
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5
D. Usług (účtová grupa 51) 6
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 478
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -489
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -11
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,209
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 2,209
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,382
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,382
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,173
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,662
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,662
Date of updating data: 14.12.2016