Utwórz fakturę

Limbašské pohostinské služby Sučanská a - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Limbašské pohostinské služby Sučanská a
PIN 31439934
TIN 2020359913
Numer VAT SK2020359913
Data utworzenia 26 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Limbašské pohostinské služby Sučanská a
Limbach - Hotel
90091
Limbach
Financial information
Sprzedaż i dochody 123 758 €
Zysk -52 151 €
Kapitał 50 608 €
Kapitał własny -25 367 €
Dane kontaktowe
E-mail recepcia@hotellimbach.sk
witryna internetowa http://www.hotellimbach.sk
Telefon(y) +421336477281
Nr(y) faksu 0336477361
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,907
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,509
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,509
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 69
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,440
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36,962
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,224
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 35,224
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,738
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,738
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 436
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 436
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,907
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,518
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 686
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 686
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,692
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,488
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -54,180
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,151
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,425
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,756
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,756
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 102,030
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,446
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,446
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,976
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,653
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,455
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,580
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,580
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 123,688
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 123,758
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 94,375
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,313
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,764
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,730
D. Usług (účtová grupa 51) 24,190
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,042
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,607
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,113
4. Koszty społeczne (527, 528) 322
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,214
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,298
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,298
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,290
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -49,006
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,768
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,185
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,293
2. Pozostałe koszty (562A) 1,293
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 892
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,185
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -51,191
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -52,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31439934 TIN: 2020359913 Numer VAT: SK2020359913
 • Zarejestrowana siedziba: Limbašské pohostinské služby Sučanská a, Limbach - Hotel, 90091, Limbach
 • Data utworzenia: 26 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava 831 03 26.07.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tatiana Sučanská 1 660 € (25%) Žarnovická 5 Bratislava 831 03
  Richard Sučanský 1 660 € (25%) Úžiny 3 Bratislava
  Limbašské vinohradnícke družstvo 3 319 € (50%) SNP 18 Limbach
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.09.2003Noví spoločníci:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Limbašské vinohradnícke družstvo IČO: 31 444 610 SNP 18 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.07.1993
   11.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   21.11.1994Nové obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba a rastlinná a živočíšna
   20.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   06.04.1994Noví spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   05.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Dr. Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Limbach - Hotel Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovanie
   Noví spoločníci:
   Dr. Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava