Utwórz fakturę

Anglo-Imports - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Anglo-Imports
PIN 31440819
TIN 2020360419
Numer VAT SK2020360419
Data utworzenia 09 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Anglo-Imports
Holubyho 28
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 852 965 €
Zysk 25 664 €
Kapitał 847 526 €
Kapitał własny 23 212 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336409056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 855,298
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 566,110
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,110
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,110
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 550,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 550,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 286,269
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 278,435
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 277,267
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,267
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,168
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,834
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 85
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,749
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,919
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 605
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 2,314
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 855,298
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,876
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 15,908
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 155,954
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -140,046
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,664
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 816,262
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,381
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,335
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 46
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 802,219
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 654,767
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 654,767
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,098
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 718
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,980
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 142,656
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 662
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 662
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -9,840
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) -9,840
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 851,531
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 852,965
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 264
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 851,267
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,434
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813,518
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 264
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,770
D. Usług (účtová grupa 51) 746,618
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,563
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,384
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,010
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,169
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 639
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,034
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,034
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,630
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 39,447
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 82,879
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,528
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 735
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 735
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,793
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,527
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,920
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,256
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,256
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,664
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31440819 TIN: 2020360419 Numer VAT: SK2020360419
 • Zarejestrowana siedziba: Anglo-Imports, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 09 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 04.11.1998
  Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01 14.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Karol Hamala 4 648 € (70%) Dostojevského 19 Bratislava
  Ing. Miroslav Kurcab 1 992 € (30%) Banícka 62 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.10.2010
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   09.09.2004Nové obchodné meno:
   Anglo-Imports, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná činnosť a výroba reklamných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   08.09.2004Zrušené obchodné meno:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o.
   04.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   02.09.1997Noví spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o. Národní Třída 40/36 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na Pískach 35 Praha 6 Česká republika
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o. Národní Třída 40/36 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na Pískach 35 Praha 6 Česká republika