Utwórz fakturę

GM Servis-Predaj - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GM Servis-Predaj
PIN 31441637
TIN 2020359968
Numer VAT SK2020359968
Data utworzenia 31 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GM Servis-Predaj
Na Bielenisku 4
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 923 €
Zysk 130 €
Kapitał 35 374 €
Kapitał własny 3 129 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903722679
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,538
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,728
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,728
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,728
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,340
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,587
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,463
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,463
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 124
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,753
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,802
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,951
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 470
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 470
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,538
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,259
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,174
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,174
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 130
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,279
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,097
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 23,860
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,237
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,182
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,113
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,113
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,069
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,923
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,690
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,416
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,170
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,504
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,673
D. Usług (účtová grupa 51) 10,895
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,901
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,901
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,753
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,034
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,663
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 295
2. Pozostałe koszty (562A) 295
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,368
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,663
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,090
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 130
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31441637 TIN: 2020359968 Numer VAT: SK2020359968
 • Zarejestrowana siedziba: GM Servis-Predaj, Na Bielenisku 4, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 31 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01 18.03.1999
  Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91 18.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Liv 3 319 € (50%) Gorkého 14 Pezinok 902 01
  Marian Mlynek 3 319 € (50%) Slnečná 46 Limbach 900 91
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   19.06.1997Nové sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   18.06.1997Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   GM Servis-Predaj, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, servis, elektrospotrebičov a automatických pračiek
   elektroinštalácie
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   montáž chladiacich zariadení
   servis kancelárskej techniky-mechanickej
   servis chladiarenských zariadení
   Noví spoločníci:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91