Utwórz fakturę

AGRORACIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Nazwa firmy AGRORACIO
PIN 31442048
TIN 2020378965
Numer VAT SK2020378965
Data utworzenia 13 wrzesień 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba AGRORACIO
Čáčov 367
90501
Senica
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 789 €
Zysk -933 €
Kapitał 829 941 €
Kapitał własny 816 465 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336400405
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 800,938
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 800,938
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,752
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 10,199
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,478
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,055
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 816,690
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 815,531
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 115,515
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 115,515
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 640,028
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,509
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 29,067
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 23,345
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -933
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,159
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,159
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 199
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,789
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,789
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,578
C. Usług (účtová grupa 51) 2,557
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 211
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 232
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 188
N. Walutowe straty (563) 116
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -184
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 27
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -933
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015