Utwórz fakturę

PROBOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROBOS
PIN 31442722
TIN 2020360045
Numer VAT SK2020360045
Data utworzenia 01 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROBOS
Na Bielenisku 4
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 619 €
Zysk -1 600 €
Kapitał 61 947 €
Kapitał własny 52 574 €
Dane kontaktowe
E-mail probos@centrum.sk
Telefon(y) +421336401461
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,245
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 19,295
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 61,245
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,972
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 45,268
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,600
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,273
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 554
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,654
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,524
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,347
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,389
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 394
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 65
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 47,619
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,965
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,654
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 47,835
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 23,497
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,873
C. Usług (účtová grupa 51) 3,013
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,853
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 492
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -216
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,236
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 69
X. Interesu dochód (662) 59
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 493
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 493
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -424
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -640
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015