Utwórz fakturę

I.B.I.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I.B.I.S.
PIN 31443427
TIN 2021079093
Numer VAT SK2021079093
Data utworzenia 06 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I.B.I.S.
Jozefa Hagaru 4
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 303 226 €
Zysk -18 853 €
Kapitał 143 572 €
Kapitał własny 136 689 €
Dane kontaktowe
E-mail ibis@ibis-sro.sk
Telefon(y) 0244681111, 0244881100, 0244881101
Telefon(y) kom. +421905919015, +421907735546, +421908761124
Nr(y) faksu 0244681112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 128,309
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,435
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,435
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,282
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,153
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 84,787
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,398
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,056
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,056
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,161
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,181
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,389
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,754
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,635
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,087
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,076
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 8,011
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 128,309
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,836
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 103,495
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 128,031
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,536
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,853
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,073
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,382
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,382
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,902
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 1,902
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,021
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,021
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,936
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,167
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,665
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 400
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 303,226
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 295,831
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,395
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,737
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,999
D. Usług (účtová grupa 51) 85,292
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 217,915
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 195,381
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,370
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,164
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,076
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,731
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,731
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 724
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,511
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 198,540
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 398
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 398
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -382
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,893
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,853
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31443427 TIN: 2021079093 Numer VAT: SK2021079093
 • Zarejestrowana siedziba: I.B.I.S., Jozefa Hagaru 4, 83105, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alfréd Orosz konateľ Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01 03.08.2004
  Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava 15.01.1999
  Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava 15.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alfréd Orosz 11 087 € (33.4%) Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01
  Ing. Ján Žurek 11 087 € (33.4%) Sibírska 54 Bratislava
  Vojtech Bohuš 11 020 € (33.2%) Komárnická 22 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Orosz - konateľ Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 03.08.2004
   04.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   27.11.2002Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 4 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 20068/00-63 zo dňa 20.9.2000
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.2002Zrušené obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENT BROKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 52/2490/93 zo dňa 30.9.1993
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   13.08.1997Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENT BROKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   12.08.1997Zrušené obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENTE BROOKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hollého 11 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENTE BROOKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 11 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 52/2490/93 zo dňa 30.9.1993
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava