Utwórz fakturę

AB GAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AB GAS
PIN 31443541
TIN 2020360078
Numer VAT SK2020360078
Data utworzenia 08 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AB GAS
Farská 248
01303
Varín
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 001 €
Zysk -325 €
Kapitał 160 €
Kapitał własny 133 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347722908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,536
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,536
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,536
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,536
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,536
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,335
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,660
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 133
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -133
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -325
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,201
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,201
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,201
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,001
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,001
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,001
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,366
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,158
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 208
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 635
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 843
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 635
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31443541 TIN: 2020360078 Numer VAT: SK2020360078
 • Zarejestrowana siedziba: AB GAS, Farská 248, 01303, Varín
 • Data utworzenia: 08 październik 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2012Nové sidlo:
   Farská 248 Varín 013 03
   Noví spoločníci:
   Zuzana Ďurčová Nezbudská Lúčka 96 Nezbudská Lúčka 013 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Ďurčová Nezbudská Lúčka 96 Nezbudská Lúčka 013 24
   27.12.2012Zrušené sidlo:
   1. mája 30 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   23.03.2006Noví spoločníci:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   22.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok Vznik funkcie: 26.09.2000
   27.11.2003Nové sidlo:
   1. mája 30 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž okien, parapetov, žalúzií, opravy a demontáže
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok Vznik funkcie: 26.09.2000
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Novomestského 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.04.1999Nové obchodné meno:
   AB GAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novomestského 2 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   29.04.1999Zrušené obchodné meno:
   EKL - AB GAS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 31 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Brna Suvorovova 34 Pezinok
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Milan Hladík Janka Kráľa 122 Moravský Svätý Ján
   Ing. Peter Chynoradský K. Adlera 36 Bratislava
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   08.07.1996Nové obchodné meno:
   EKL - AB GAS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tekutými a plynnými uhľovodíkmi
   výroba, montáž, distribúcia, uvádzanie do prevádzky a servis zariadení na využitie kvapalných a plynných uhľovodíkov
   inžinierska činnosť v strojárstve, energetike a plynárenstve
   Noví spoločníci:
   Anton Brna Suvorovova 34 Pezinok
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Milan Hladík Janka Kráľa 122 Moravský Svätý Ján
   Ing. Peter Chynoradský K. Adlera 36 Bratislava
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Slezák 111 Láb
   07.07.1996Zrušené obchodné meno:
   EKL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   08.10.1993Nové obchodné meno:
   EKL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba palivových komponentov z odpadu
   obchodná činnosť s tovarom každého druhu v zmysle platných právnych predpisov
   maloobchodná činnosť vlastných výrobkov
   predaj a servis výrobných zariadení na palivové komponenty
   vývoz výrobkov, strojov a zariadení palivo- vých komponentov
   marketingová a managerska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok