Utwórz fakturę

Limbašské vinohradnícke družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Limbašské vinohradnícke družstvo
PIN 31444610
TIN 2020360452
Numer VAT SK2020360452
Data utworzenia 25 październik 1993
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Limbašské vinohradnícke družstvo
SNP 18
90091
Limbach
Financial information
Sprzedaż i dochody 211 850 €
Zysk -36 844 €
Kapitał 491 448 €
Kapitał własny 434 681 €
Dane kontaktowe
E-mail info@lvdlimbach.sk
Telefon(y) 0336477207, 033641355, 0336413555
Nr(y) faksu 0336477207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 437,547
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 163,334
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 113,781
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 96,161
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,891
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 6,729
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 49,553
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 49,553
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 273,055
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 150,026
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,466
3. Produkty (123) - /194/ 147,560
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 101,883
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,174
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,174
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 31,709
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,146
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,640
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,506
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,158
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,158
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 437,547
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394,337
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 59,417
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 59,417
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 431,123
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 29,811
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 29,811
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -89,170
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 501,715
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -590,885
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -36,844
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,210
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 976
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 976
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,038
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 560
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 560
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,328
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,570
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,964
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,985
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,631
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,196
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 130,774
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 211,850
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 113,134
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,639
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -24,814
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 94,114
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,777
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,194
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,858
D. Usług (účtová grupa 51) 21,033
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 108,341
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 77,761
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,978
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,602
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,341
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,936
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,936
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 35,919
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,766
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -35,344
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,068
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 543
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 543
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -540
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -35,884
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -36,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31444610 TIN: 2020360452 Numer VAT: SK2020360452
 • Zarejestrowana siedziba: Limbašské vinohradnícke družstvo, SNP 18, 90091, Limbach
 • Data utworzenia: 25 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubica Šindlerová podpredseda (člen od 20.03.2010) Myslenická 170 Pezinok 902 03 24.04.2010
  Daniela Šebeňová predseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 27.03.2014
  Ing. Ivan Rýdzi člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 27.03.2014
  Mgr. Mária Krajčovičová člen Vinohradnícka 27 Limbach 900 91 27.03.2014
  Matilda Sabová člen SNP 75 Limbach 900 91 27.03.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.05.2014Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniela Šebeňová - predseda predstavenstva Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Ing. Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Mgr. Mária Krajčovičová - člen predstavenstva Vinohradnícka 27 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Matilda Sabová - člen predstavenstva SNP 75 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   14.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   podpredseda
   Ing. Ľubomír Straka - predseda predstavenstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Viera Sovišová - člen predstavenstva SNP 83 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 16.03.2011
   Viera Žákovská - člen predstavenstva Potočná 2 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Peter Vavrinský Slnečná 56 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.03.2012
   16.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Peter Vavrinský Slnečná 56 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.03.2012
   15.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gustav Vavrinský - člen predstavenstva 1. mája 3 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   05.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Viera Sovišová - člen predstavenstva SNP 83 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 16.03.2011
   04.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   05.08.2010Nový štatutárny orgán:
   podpredseda
   Ľubica Šindlerová - podpredseda predstavenstva (člen predstavenstva od 20.03.2010) Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 24.04.2010
   04.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   predseda
   Ľubica Šindlerová - člen predstavenstva Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 20.03.2010
   20.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Ľubica Šindlerová - člen predstavenstva Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Gustav Vavrinský - člen predstavenstva 1. mája 3 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Ing. Ľubomír Straka - predseda predstavenstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Viera Žákovská - člen predstavenstva Potočná 2 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   19.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ivan Rýdzi - člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva; predseda predstavenstva od 25.05.2009. SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Daniela Šebeňová - podpredseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ľubica Šindlerová - člen Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 25.05.2009
   27.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ivan Rýdzi - člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva; predseda predstavenstva od 25.05.2009. SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Daniela Šebeňová - podpredseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ľubica Šindlerová - člen Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 25.05.2009
   26.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   20.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   19.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok Vznik funkcie: 25.10.1993
   29.04.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok Vznik funkcie: 25.10.1993
   28.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vojtech Beňo - člen Vinohradnícka 167 Limbach
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Ing. Ľubomír Straka - člen Bratislavská 120 Pezinok
   Daniela Šebeňová - členka Obrancov mieru 38 Pezinok
   Gustáv Vavrinský - člen ul. 1. mája 3 Limbach
   13.11.1997Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Beňo - člen Vinohradnícka 167 Limbach
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Ing. Ľubomír Straka - člen Bratislavská 120 Pezinok
   Daniela Šebeňová - členka Obrancov mieru 38 Pezinok
   Gustáv Vavrinský - člen ul. 1. mája 3 Limbach
   12.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Ľubomír Kúdela - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ján Pajong - člen Puškinova 21 Pezinok
   Zdena Pálková - členka Obrancov mieru 43 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Viliam Švábek - člen Športová 37 Limbach
   03.10.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ako aj ovocný liehovar (povolenie Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 2983/1995/93-610 zo dňa 24.8.1995
   25.10.1993Nové obchodné meno:
   Limbašské vinohradnícke družstvo
   Nové sidlo:
   SNP 18 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   výroba a predaj vína
   vykonávanie prác kolovými a pásovými traktormi pre cudzích a členov družstva
   obchodná činnosť, okrem činnosti, ktorá vyžaduje osobitné povolenie zákona
   pestovateľské pálenie
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja a prenájom výrobných prostriedkov členom a iným subjektom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Ľubomír Kúdela - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ján Pajong - člen Puškinova 21 Pezinok
   Zdena Pálková - členka Obrancov mieru 43 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Viliam Švábek - člen Športová 37 Limbach