Utwórz fakturę

Copex print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Copex print
PIN 31446779
TIN 2020683335
Numer VAT SK2020683335
Data utworzenia 10 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Copex print
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 137 182 €
Zysk 6 086 €
Kapitał 15 192 €
Kapitał własny -4 979 €
Dane kontaktowe
E-mail copex@copex.sk
Telefon(y) 0259324414
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,992
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,878
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,494
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,666
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,666
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -172
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,362
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,976
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,386
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 114
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 114
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,992
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,107
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 605
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 605
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,223
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,223
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,086
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,885
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 27
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,070
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,984
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,984
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,862
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,557
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,667
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,788
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,788
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 137,182
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 137,182
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 137,182
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,924
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,385
D. Usług (účtová grupa 51) 30,366
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 94,173
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,243
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,615
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,315
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,258
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 101,431
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 212
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 212
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -212
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,046
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015