Utwórz fakturę

Starkl Záhradník - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Starkl Záhradník
PIN 31447074
TIN 2020363059
Numer VAT SK2020363059
Data utworzenia 16 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Starkl Záhradník
Senecká cesta 2553
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 407 517 €
Zysk 166 481 €
Kapitał 172 353 €
Kapitał własny 114 337 €
Dane kontaktowe
E-mail slovensko@starkl.com
witryna internetowa http://www.starkl.sk
Telefon(y) +421245944797, +421245944798, +421245944799
Nr(y) faksu 0245944896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 338,765
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,244
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,244
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,244
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 249,469
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 199,256
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 332
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,269
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 180,655
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,213
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 823
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,390
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 88,052
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 88,052
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 338,765
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,818
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,333
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,333
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,364
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,364
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 166,481
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,947
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 518
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 518
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 149,872
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 121,433
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,091
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,342
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,247
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,644
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,706
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,842
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,557
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,557
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,407,517
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,407,517
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,407,517
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,183,584
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 598,493
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 126,529
D. Usług (účtová grupa 51) 359,714
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 62,209
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,193
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,692
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,324
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 278
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 600
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,761
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 223,933
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 322,781
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 357
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 356
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -338
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 223,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 57,114
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 57,114
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 166,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31447074 TIN: 2020363059 Numer VAT: SK2020363059
 • Zarejestrowana siedziba: Starkl Záhradník, Senecká cesta 2553, 90027, Bernolákovo
 • Data utworzenia: 16 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika 06.06.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Josef Starkl 3 320 € (50%) Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
  Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. 3 320 € (50%) Tulln Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   20.08.2008Nové sidlo:
   Senecká cesta 2553 Bernolákovo 900 27
   19.08.2008Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   30.05.2003Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   29.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Rešovská Komenského 11 Ivanka pri Dunaji
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   15.12.1997Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Starkl Blumen- und Pflanzenversand Holding GesmbH 2331 Vosendorf Rakúska republika
   16.12.1993Nové obchodné meno:
   Starkl Záhradník, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Starkl Blumen- und Pflanzenversand Holding GesmbH 2331 Vosendorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenka Rešovská Komenského 11 Ivanka pri Dunaji