Utwórz fakturę

SEKOSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Nazwa firmy SEKOSTAV
PIN 31447325
TIN 2020363092
Numer VAT SK2020363092
Data utworzenia 16 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEKOSTAV
Železničná 14
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 563 573 €
Zysk 44 916 €
Kapitał 639 165 €
Kapitał własny 90 532 €
Dane kontaktowe
E-mail sekostav@post.sk
witryna internetowa http://www.sekostav.sk
Telefon(y) +421245923121
Telefon(y) kom. +421903255791, +421911355791, +421911255791, +421903252841, +421903408660, +421911340130
Nr(y) faksu 0245923121
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 583,826
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 234,182
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 234,182
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 69,670
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 40,753
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 65,377
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 58,382
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 309,312
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 222,303
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 424
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 103,002
3. Produkty (123) - /194/ 74,854
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 44,023
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 65,071
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,470
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,470
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,601
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,938
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 928
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,010
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 40,332
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 801
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 39,531
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 583,826
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 134,173
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,705
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,705
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,350
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 671
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 68,531
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,916
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 449,175
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 50,041
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 49,791
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 250
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 395,473
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,413
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,413
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 332,618
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,024
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,578
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,379
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,461
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,661
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,661
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 478
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 478
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 448,760
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 563,573
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 59,020
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 142,217
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 247,521
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 22,923
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,892
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492,288
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 65,238
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 190,024
D. Usług (účtová grupa 51) 61,043
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 114,513
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,312
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,572
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,629
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40,423
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,877
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,877
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,170
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 71,285
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 155,376
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,971
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,971
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,969
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,316
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,400
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,400
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,916
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016