Utwórz fakturę

MEDAPA PEZINOK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDAPA PEZINOK
PIN 31448186
TIN 2020360507
Numer VAT SK2020360507
Data utworzenia 22 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDAPA PEZINOK
1. mája 33
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 812 €
Zysk 1 143 €
Kapitał 1 174 €
Dane kontaktowe
E-mail medapa@medapa.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,137
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,137
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,137
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,925
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,561
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,209
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,155
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 15,062
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,593
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -11,039
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,143
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,655
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,537
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,091
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,228
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,818
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 27
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 8,812
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,812
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,940
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,152
C. Usług (účtová grupa 51) 598
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 259
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,825
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,872
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,062
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 769
M. Koszty oprocentowania (562) 769
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -769
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,103
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31448186 TIN: 2020360507 Numer VAT: SK2020360507
 • Zarejestrowana siedziba: MEDAPA PEZINOK, 1. mája 33, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 22 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok 15.04.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan Noskovič 6 639 € (100%) ul. 1. mája 33 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   15.04.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Cyril Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   22.12.1993Nové obchodné meno:
   MEDAPA PEZINOK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   1. mája 33 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   oprava motorových vozidiel a autopríslušenstvo
   Noví spoločníci:
   Cyril Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok