Utwórz fakturę

Malokarpatský stavebný podnik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Malokarpatský stavebný podnik
PIN 31449832
TIN 2020679276
Numer VAT SK2020679276
Data utworzenia 16 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Malokarpatský stavebný podnik
gen. Svobodu 15
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 108 €
Zysk -23 883 €
Kapitał 283 503 €
Kapitał własny -101 809 €
Dane kontaktowe
E-mail mspsropk@gmail.com
Telefon(y) 0905332326
Telefon(y) kom. 0905332326
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 254,490
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 254,490
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,169
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,475
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -17
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,541
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 266,659
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -125,690
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -109,110
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,883
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 392,349
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 187
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 351,047
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,335
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 592
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,309
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 338,811
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 697
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 40,418
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,108
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 34,877
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,231
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 59,903
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,558
C. Usług (účtová grupa 51) 13,493
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,419
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,973
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 21,237
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,223
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -23,795
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,826
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 88
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -88
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -23,883
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -23,883
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016