Utwórz fakturę

BATAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BATAX
PIN 31450342
TIN 2020363785
Numer VAT SK2020363785
Data utworzenia 05 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BATAX
Rovinka 34
90041
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 577 806 €
Zysk -80 112 €
Kapitał 1 687 644 €
Kapitał własny 130 033 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245649722, +421245649723, +421245985561
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,807,960
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 851,694
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 851,694
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 63,888
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 568,052
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 188,816
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 30,938
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 943,678
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 154,757
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 253
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 142,275
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 12,229
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 51,449
8. Podatek odroczony należności (481A) 51,449
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 457,590
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 436,845
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,845
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,181
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,564
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 279,882
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 181,266
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 98,616
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,588
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 174
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,280
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,807,960
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,921
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 702
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 702
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 122,692
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 122,692
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80,112
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,758,039
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,644,477
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 1,642,135
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,342
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 99,398
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,805
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,805
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 50,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 271
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,978
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,716
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,628
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,164
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,576,375
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,577,806
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,527,192
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 5,285
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,898
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,431
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,635,214
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,108,573
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 86,731
D. Usług (účtová grupa 51) 74,532
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 223,874
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 157,681
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,019
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,174
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,356
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 120,631
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 120,631
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,542
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,975
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -57,408
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 306,539
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,265
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,255
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,788
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 801
2. Pozostałe koszty (562A) 801
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 25,987
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,523
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -81,931
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -1,819
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,701
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -80,112
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31450342 TIN: 2020363785 Numer VAT: SK2020363785
 • Zarejestrowana siedziba: BATAX, Rovinka 34, 90041, Rovinka
 • Data utworzenia: 05 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka 05.04.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Bartaloš 6 639 € (100%) Hlavná 210 Rovinka
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   prenájom vodných motorových člnov, vodných skútrov, štvorkoliek a motoriek
   13.09.2007Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   20.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   elektroinštalatérstvo
   04.01.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka Vznik funkcie: 05.04.1994
   03.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   03.12.1998Noví spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   02.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   22.05.1997Nové obchodné meno:
   BATAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   34 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   maliarske a natieračské práce
   podlahárske práce
   obkladačské práce
   elektroinštalatérstvo
   21.05.1997Zrušené obchodné meno:
   JOZEF BARTALOŠ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 210 Rovinka 900 41
   05.04.1994Nové obchodné meno:
   JOZEF BARTALOŠ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 210 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka