Utwórz fakturę

Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke
PIN 31450938
TIN 2020662743
Numer VAT SK2020662743
Data utworzenia 28 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke
Jesenského 9
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 058 €
Zysk -19 702 €
Kapitał 23 824 €
Kapitał własny -3 193 €
Dane kontaktowe
E-mail ses@stonline.sk
Telefon(y) 0336400686
Nr(y) faksu 0336413023
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,386
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,229
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,229
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,229
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,326
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,163
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,232
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,232
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 26
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -95
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,163
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 593
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,570
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -1,169
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) -1,169
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,386
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,931
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -10,533
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,609
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,142
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,317
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 593
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 593
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,724
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,455
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,455
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 33,987
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -397
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) -485
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,263
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,901
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,058
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,058
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,666
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,032
D. Usług (účtová grupa 51) 6,131
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,074
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,265
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,637
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,172
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 492
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 492
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,608
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,895
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 134
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -134
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,742
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,702
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31450938 TIN: 2020662743 Numer VAT: SK2020662743
 • Zarejestrowana siedziba: Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke, Jesenského 9, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 28 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01 20.05.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martina Javorová 6 639 € (100%) Jesenského 1528/9 Modra 900 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.06.2014Nové sidlo:
   Jesenského 9 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   05.06.2014Zrušené sidlo:
   Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.07.2002
   09.04.2003Nové sidlo:
   Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.07.2002
   08.04.2003Zrušené sidlo:
   Bystrická 14 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Benkovský Mladoboleslavská 10 Pezinok
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok Skončenie funkcie: 20.07.2002
   23.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Benkovský Mladoboleslavská 10 Pezinok
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   Systém ekonomických služieb, spoločnosť s ručením obmedzeným SES, s.r.o. - v skratke
   Nové sidlo:
   Bystrická 14 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   poskytovanie služieb v oblasti vedenia ekonomickej agendy
   organizovanie školení ekonomického zamerania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok Skončenie funkcie: 20.07.2002
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava