Utwórz fakturę

PILEXIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PILEXIM
PIN 34097520
TIN 2020363125
Numer VAT SK2020363125
Data utworzenia 02 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PILEXIM
Pezinská 3
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 495 364 €
Zysk -120 573 €
Kapitał 495 117 €
Kapitał własny 130 104 €
Dane kontaktowe
E-mail pesifox@gmail.com
Telefon(y) 0244462596, 0903565453
Telefon(y) kom. 0903565453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 336,350
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 322,666
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,823
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 198,627
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 155,035
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,035
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,724
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,868
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 109,216
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,730
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 106,486
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,684
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,684
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 336,350
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,531
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 12,109
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 110,692
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 110,692
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,573
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 326,819
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,064
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,064
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 308,868
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,806
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,806
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 262,448
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,380
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,758
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,301
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 175
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,887
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,480,198
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,495,364
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,456,445
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,752
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 167
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,606,194
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 991,720
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 135,455
D. Usług (účtová grupa 51) 140,594
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 173,449
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 125,959
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,335
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,155
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,701
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 34,877
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111,398
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -110,830
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 212,428
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,893
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,885
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,861
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -117,691
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -120,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34097520 TIN: 2020363125 Numer VAT: SK2020363125
 • Zarejestrowana siedziba: PILEXIM, Pezinská 3, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 02 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miloš Klein Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 04.05.2015
  PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 04.05.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Zuzana Kleinová 6 639 € (100%) Štúrova 24/13 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2015Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Klein Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.05.2015
   PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.05.2015
   13.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   09.05.2001Nové sidlo:
   Pezinská 3 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového fondu a nebytového fondu
   piliarska výroba
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   prenájom priemyselného tovaru
   spracovanie dreva a guľatiny
   spracovanie dreveného odpadu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteností
   výroba drobných výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 12 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   ENKA, spol. s r.o. IČO: 35 720 671 Exnárova 28 Bratislava
   26.08.1999Noví spoločníci:
   ENKA, spol. s r.o. IČO: 35 720 671 Exnárova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   29.07.1997Nové sidlo:
   Kalinčiakova 12 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   28.07.1997Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 42 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   26.02.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   25.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Chynoradský Čiližská 28 Bratislava
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   02.03.1994Nové obchodné meno:
   PILEXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 42 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Chynoradský Čiližská 28 Bratislava
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava