Utwórz fakturę

Tecprom - Trifit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Tecprom - Trifit
PIN 34099662
TIN 2020360661
Numer VAT SK2020360661
Data utworzenia 20 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Tecprom - Trifit
Trnavská cesta 84
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 063 157 €
Zysk 2 818 €
Kapitał 432 334 €
Kapitał własny 29 688 €
Dane kontaktowe
E-mail tecprom@tecprom.sk
witryna internetowa http://www.tecprom.sk
Telefon(y) +421243410475, +421244450101
Nr(y) faksu 0243413874
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 735,894
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,503
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,503
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,503
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 721,774
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 256,064
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 277
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 255,787
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 382,433
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 381,476
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 381,476
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 957
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 83,277
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 167
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 83,110
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 617
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 617
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 735,894
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,506
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,706
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,706
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 671
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 45,887
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 45,887
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,576
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,956
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,532
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,818
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 703,388
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,271
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,271
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 700,376
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 624,199
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 624,199
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 62,542
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,185
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,111
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,231
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,108
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,741
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,741
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,063,159
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,063,157
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,728,178
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 321,378
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,601
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,056,444
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,360,295
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,480
D. Usług (účtová grupa 51) 587,387
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,912
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 50,581
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,807
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,524
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,210
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,523
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,523
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,637
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,713
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 82,394
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,017
O. Walutowe straty (563) 295
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 722
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,015
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,698
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,818
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34099662 TIN: 2020360661 Numer VAT: SK2020360661
 • Zarejestrowana siedziba: Tecprom - Trifit, Trnavská cesta 84, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02 08.05.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Koteš 6 706 € (100%) Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.04.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Takáč 488 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 03.05.2007
   19.05.2007Nové obchodné meno:
   Tecprom - Trifit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 84 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Takáč 488 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 03.05.2007
   18.05.2007Zrušené obchodné meno:
   TECPROM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 08.05.1995
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Myslenická 58 Pezinok 902 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   22.08.1996Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné služby
   sprostredkovateľská služba
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   21.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   19.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   18.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   28.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   27.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   TECPROM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Myslenická 58 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie software - vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   prenájom techniky, strojových zariadení, dopravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava