Utwórz fakturę

AGROTRADE - Petrvalský - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGROTRADE - Petrvalský
PIN 34099743
TIN 2020357647
Numer VAT SK2020357647
Data utworzenia 21 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROTRADE - Petrvalský
Jánošíkova 2589/82
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 109 595 €
Zysk -10 551 €
Kapitał 170 238 €
Kapitał własny 163 691 €
Dane kontaktowe
E-mail agropet@post.sk
Telefon(y) +421347724765
Telefon(y) kom. +421903401217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 160,909
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 160,909
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 115,266
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 115,266
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,059
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,059
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,059
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,584
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 42,126
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,458
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 160,909
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,139
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,480
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,480
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 154,571
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 154,571
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,551
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,770
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,739
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,739
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,031
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 368
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,796
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,113
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 109,494
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 109,595
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 109,494
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 101
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,570
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 79,301
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,198
D. Usług (účtová grupa 51) 14,604
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,362
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,030
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,559
4. Koszty społeczne (527, 528) 773
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,882
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,975
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,391
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 576
O. Walutowe straty (563) 25
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 551
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -576
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,551
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34099743 TIN: 2020357647 Numer VAT: SK2020357647
 • Zarejestrowana siedziba: AGROTRADE - Petrvalský, Jánošíkova 2589/82, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky 23.06.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Petrvalský 6 639 € (100%) Jánošíkova 2589/82 Malacky
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Ing. František Piver 88 Dunajský Klátov
   21.07.1998Noví spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   21.04.1994Nové obchodné meno:
   AGROTRADE - Petrvalský, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 2589/82 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s poľnohospodárskymi strojmi a poľnohospodárskou technikou
   predaj po repasáži výrobkov
   leasingový predaj poľnohospodárskych strojov a techniky
   sprostredkovanie obchodu v oblasti súvisiacej s horeuvedenými predmetmi podnikania
   Noví spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Ing. František Piver 88 Dunajský Klátov