Utwórz fakturę

MARTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARTEX
PIN 34099891
TIN 2020357548
Numer VAT SK2020357548
Data utworzenia 22 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARTEX
Továrenská 1069
90061
Gajary
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 174 €
Zysk -6 251 €
Kapitał 110 141 €
Kapitał własny 66 564 €
Dane kontaktowe
E-mail martex1@centrum.sk
Telefon(y) 0347797420, 0905917810
Telefon(y) kom. 0905336441, 0905917810
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 56,738
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 56,738
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,047
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,765
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 652
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 87,503
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 60,315
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 19,918
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 19,918
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 43,990
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,992
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 666
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,251
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,188
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,590
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 22,598
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,453
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 651
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,343
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,174
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 346
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 13,828
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,343
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 236
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,923
C. Usług (účtová grupa 51) 2,673
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 222
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,852
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,437
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,169
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,342
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 28
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 28
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 150
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -122
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,291
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,251
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34099891 TIN: 2020357548 Numer VAT: SK2020357548
 • Zarejestrowana siedziba: MARTEX, Továrenská 1069, 90061, Gajary
 • Data utworzenia: 22 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08 10.11.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Bohuš Tuhovčák 9 959 € (50%) Rajská 1 Bratislava 811 08
  Emil Tuhovčák 9 959 € (50%) Pri starej prachárni 3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.02.2010Nové sidlo:
   Továrenská 1069 Gajary 900 61
   Nový štatutárny orgán:
   Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 10.11.2009
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Továrenská 1070 Gajary 900 61
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   05.04.2002Nové sidlo:
   Továrenská 1070 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08
   04.04.2002Zrušené sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Emil Tuhovčák Pri starej prachárni 3 Bratislava
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary" IČO: 00 167 592 Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   28.06.1996Noví spoločníci:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary" IČO: 00 167 592 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Lubla Di Blasioli Lucia Via N.42, Daidenominare 5 CAP Monopello 650 25 Talianko
   TEXTILANKA, výrobné družstvo Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   22.04.1994Nové obchodné meno:
   MARTEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba produktov z textilu
   veľkoobchod a maloobchod so zmiešaným tovarom
   vykonávanie výmenných akcií
   špeciálne obchodné operácie, hlavne reexport
   poradenská a konzultačná činnosť
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   Noví spoločníci:
   Lubla Di Blasioli Lucia Via N.42, Daidenominare 5 CAP Monopello 650 25 Talianko
   TEXTILANKA, výrobné družstvo Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01