Utwórz fakturę

HELITEX MODEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HELITEX MODEL
PIN 34100580
TIN 2020363202
Numer VAT SK2020363202
Data utworzenia 12 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HELITEX MODEL
Záhradnícka 4
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 809 €
Zysk -2 052 €
Kapitał 24 176 €
Kapitał własny -58 337 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,379
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,979
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,687
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,687
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,910
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,300
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,300
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 610
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 382
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 324
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 400
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,379
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -389
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 349
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 349
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,358
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,358
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,052
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,768
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,768
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 179
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,809
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,809
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,809
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,721
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,746
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,640
D. Usług (účtová grupa 51) 1,260
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,912
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,837
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 140
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -140
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,052
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,052
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015