Utwórz fakturę

RAIL WAYS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAIL WAYS
PIN 34102027
TIN 2020363422
Numer VAT SK2020363422
Data utworzenia 02 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAIL WAYS
Horný dvor 2901
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 055 127 €
Zysk -11 375 €
Kapitał 4 803 636 €
Kapitał własny 1 711 219 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245650910, +421245650911, +421245650912, +421245650913, +421245650914, +421245650915, +421245650917, +421245650916, +421245650918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,388,764
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,025,784
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,025,784
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 304,152
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,972,991
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,138
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 21,734
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,450
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 656,819
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 2,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,359,822
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,946
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,946
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 50,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,181,481
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,180,415
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,180,415
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,066
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 126,395
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,998
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 121,397
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,158
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,158
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,388,764
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,699,844
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,277
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,277
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 34,312
2. Inne fundusze (427, 42X) 34,312
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,659,990
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,659,990
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,375
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,688,597
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 32,828
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,311
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 29,517
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,645,731
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 744,977
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 744,977
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,884,803
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,411
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,913
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,453
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,038
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,038
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 323
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,055,127
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,055,127
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 161,366
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,711,424
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 7,809
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 136,918
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,610
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,047,919
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 138,765
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 809,302
D. Usług (účtová grupa 51) 1,594,752
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 267,587
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 193,125
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,505
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,957
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,082
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 190,932
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 190,932
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,499
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,208
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 337,780
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 64
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 64
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,955
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 757
2. Pozostałe koszty (562A) 757
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,198
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,891
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,317
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,692
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,933
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -241
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,375
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34102027 TIN: 2020363422 Numer VAT: SK2020363422
 • Zarejestrowana siedziba: RAIL WAYS, Horný dvor 2901, 90027, Bernolákovo
 • Data utworzenia: 02 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava 831 06 10.09.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Lamprecht 6 639 € (100%) Dopravná 14 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.2013Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava - Rača 831 06
   24.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Kočiš Nad Tehelňou 2240/43 Trenčín 911 01
   WOOD WAYS, s.r.o. Horný dvor 1 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.10.2010
   Beata Bednárová Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.10.2010
   02.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.09.2012
   04.11.2010Noví spoločníci:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Kočiš Nad Tehelňou 2240/43 Trenčín 911 01
   WOOD WAYS, s.r.o. Horný dvor 1 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.10.2010
   Beata Bednárová Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.10.2010
   03.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   20.03.2008Nové sidlo:
   Horný dvor 2901 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   19.03.2008Zrušené sidlo:
   Bratislavská 105 Most pri Bratislave 900 46
   16.11.2001Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba posteľného prádla, výroba iných odevov a odevných doplnkov
   výroba pracovných odevov, výroba iného vrchného ošatenia
   výroba iného ošatenia a doplnkov
   výroba ostatných odevných doplnkov z textilných materiálov /náramenníky, goliere, viazanky/
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   výroba píliarská a impregnácia dreva
   výroba drevených obalov
   výroba výrobkov z dreva (v rozsahu voľnej živnosti)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   27.01.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 105 Most pri Bratislave 900 46
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.01.1995Zrušené sidlo:
   Budovateľská 209 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   02.06.1994Nové obchodné meno:
   RAIL WAYS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 209 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov, na ktorý sa nevyžaduje koncesia, licencia
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   realizácia konštrukcií dopravných stavieb
   výroba prefabrikátov na miestne stavby
   vedenie účtovných agiend a administratívnej práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave