Utwórz fakturę

PRISMA TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRISMA TRADE
PIN 34102086
TIN 2020686195
Data utworzenia 01 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRISMA TRADE
Štúrova 78
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 093 €
Zysk 1 607 €
Kapitał 1 286 541 €
Kapitał własny -8 436 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 495,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 495,408
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 783,655
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,100
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 750,611
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,944
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,279,063
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,171
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,076
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,607
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,276,892
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,267,092
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,238
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,263,374
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,093
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,093
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 27,461
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,862
C. Usług (účtová grupa 51) 12,006
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 106
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,487
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,632
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,225
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 546
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 546
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -545
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,087
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,607
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34102086 TIN: 2020686195
 • Zarejestrowana siedziba: PRISMA TRADE, Štúrova 78, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 01 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02 10.12.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zdenko Juran 6 640 € (100%) Národná 49 Modra 900 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.12.2010Noví spoločníci:
   Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02 Vznik funkcie: 10.12.2010
   29.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   27.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   26.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   01.06.1994Nové obchodné meno:
   PRISMA TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 78 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra