Utwórz fakturę

MJ AUREKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MJ AUREKO
PIN 34102388
TIN 2020686217
Numer VAT SK2020686217
Data utworzenia 08 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MJ AUREKO
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 285 €
Zysk -2 372 €
Kapitał 147 526 €
Kapitał własny -39 733 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905618934
Telefon(y) kom. +421911618934, 0905618934
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 144,028
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 111,940
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 111,940
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 111,940
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,031
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,801
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,801
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,031
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,947
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,084
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 57
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 57
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 144,028
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,105
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,162
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -47,535
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,549
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -84,084
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,372
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,133
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 444
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 444
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 185,689
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,695
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,695
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 181,565
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 805
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 413
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,211
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 85,259
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,285
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,550
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,709
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,448
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 59,490
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 70
D. Usług (účtová grupa 51) 5,160
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,780
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,171
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,554
4. Koszty społeczne (527, 528) 55
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 453
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,463
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,463
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,163
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20,539
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 250
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 250
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -249
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,412
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,372
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015